#ziveslovo 31.12.2021

#ziveslovo 31.12.2021

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“

Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Jn 1, 1-18

šéfredaktor Martin Ližičiar

Uzatvárame kalendár, aby sme otvorili nový. Začne nový rok, pre mnohých nové možnosti, plány, vízie, snahy. Dnešné evanjelium hovorí, že všetko povstalo skrze Boha a nič nepovstalo bez neho. Tma sa stratila, lebo prišlo pravé svetlo. Možno aj to je výzva na nový rok – stavať svoje plány, povinnosti a vízie na Bohu. Lebo len cez neho prichádza skutočný rast, len cez neho vnášame do našich dní a životov svetlo. To čo je bez neho nepovstane, nevyrastie a nevykvitne. Príliš teoretické? Môžeme to rozmeniť počas ďalších 365 dní do konkrétnych dní.


TIP NA DNES:

Aké milosti si chcem vyprosiť počas nového roka?

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00