#ziveslovo 31.3.2021

#ziveslovo 31.3.2021

Jeden z Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho.

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“

On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka.

Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl. A keď jedli, povedal: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“

Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja, Pane?“

On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“

Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja, Rabbi?“

Odpovedal mu: „Sám si to povedal.“

Mt 26, 14-25

šéfredaktor Martin Ližičiar

„Som to azda ja?“ pýta sa Judáš, ktorý zradil. „Som to azda ja?“ – môžem sa pýtať ja, lebo som Ježiša už zradil, zrádzam a ešte zradím. Kľúčové je, čo bude nasledovať potom. Ježišova čistota ma usvedčuje, ale jeho náruč ma chce prijať. Rozhodnutie je na mne. V pokore, zablatený, ponížený (vlastným hriechom) sa vrátiť. Nie zúfať a lámať nad sebou palicu.

 

TIP NA DNES:

V pokore a na kolenách priznám pred Ježišom svoj hriech, ale potom vstanem a prijmem jeho objatie – on ma čaká. Môžem to urobiť symbolicky, ale aj skutočne – pokľaknúť a potom objať jeho kríž.

 

Pridajte sa k nám a sledujte živé pôstne zamyslenia denne o 21:00: fb.me/e/3tsczHzdg

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00