#ziveslovo 31.7.2021

#ziveslovo 31.7.2021

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“

Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka.

No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“

Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke.

Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.

Mt 14, 1-12

šéfredaktor Martin Ližičiar

Sú situácie, kedy je potrebné povedať priamo, že je niečo zlé, nesprávne, neférové. Nechce sa nám do toho – miešať sa do cudzích vecí, vykročiť mimo komfortnej zóny a prípadne za to aj niečo „schytať“. Niekedy je však dôležité neostať ticho. Často vieme, o ktoré situácie ide a kedy nesmieme mlčať. Aj keď následky môžu bolieť.

 

TIP NA DNES:

Je niečo, k čomu sa mám ozvať a nemám v danej veci iba mlčať?

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00