#ziveslovo 31.8.2020

#ziveslovo 31.8.2020

Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho.

A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“

On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti.“

A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.

Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone.

A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Lk 4, 16-30

 

šéfredaktor Martin Ližičiar

Keď píšem tieto riadky, okolo zúri mediálny lynč na kresťanských politikov, ktorí podporujú zákony za život, aj keď vychádzajú z dielne mimo koalície. A na tejto vlne emócie sa vezieme mnohí. Pritom stačí siahnuť napríklad po encyklike od Jána Pavla II., ktorý pomenúva veci jasne a prakticky. Jeho slovám sa nedá uhnúť, zľahčovať ich či polemizovať. Nemáme radi ľudí, ktorí nám niečo pripomínajú, konfrontujú to s naším svedomím a našou pohodlnosťou. Tieto biblické slová žijeme aj dnes.

 

TIP NA DNES:

Som vďačný svojmu politikovi? Tieto dni dostávajú stovky negatívnych až vulgárnych správ. Čítajú útočiace a ponižujúce komentáre. Dnes napíšem svojmu politikovi niečo povzbudzujúce a prejavím vďačnosť, že ochraňuje život. Alebo sa poďakujem niekomu, kto stojí na strane Dobra a „nie je doma prorokom“.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00