#ziveslovo 4.1.2019

#ziveslovo 4.1.2019

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“

Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“

Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“

Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“

Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.

Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

Jn 1, 35-42

 

sestra Františka Čačková, OSF

 

„Poď a uvidíš!“ Keď ja by som radšej: „Povedz mi vopred všetko a ja si to premyslím a možno potom prídem. Ale skôr asi ani nie.“ Dobrodružstvo hľadania a napĺňania Božieho plánu. O toto by sme sa ukrátili. O dobrodružstvo nasledovania. O napätie z každodenného rozhodovania. O nečakané a nepredvídateľné prejavy Božej lásky. O radosť a smútok. Poď. Až potom uvidíš. Nie je to výzva nasledovať Ježiša už dnes? Urobiť, čo odkladám už dávno?

 


TIP NA DNES:

Odkladám niečo, čo má byť mojou odpoveďou na Ježišovo: „Poď!“? A dokedy ešte budem?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00