#ziveslovo 4.1.2020

#ziveslovo 4.1.2020

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“

Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“

Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“

Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“

Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.

Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

Jn 1, 35-42

 

sestra Františka Čačková OSF

Ján Krstiteľ bol asi ďalekozraký. Videl Ježiša ísť okolo, rozžiarili sa mu oči, nedalo mu a musel to skomentovať. Tým navždy zmenil životy tých, čo ho počuli, keď kývol Ježišovým smerom a povedal: „Boží baránok.“

Ján a Ondrej, tí, čo boli blízko pri Jánovi, no ďaleko od Ježiša, Jána našťastie dobre počuli. A pohli sa k Ježišovi. Asi boli krátkozrakí. Museli prísť blízko, aby videli lepšie. Aby zasa zblízka počuli: „Čo hľadáte? Môžem vám s tým nejako pomôcť?“

 

TIP NA DNES:

Našiel si, čo hľadáš?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00