#ziveslovo 4.1.2021

#ziveslovo 4.1.2021

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“

Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“

Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“

Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“

Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.

Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

Jn 1, 35 – 42

P. Michal Zamkovský, CSsR, misionár milosrdenstva

„Učiteľ, kde bývaš?“ opýtali sa Jánovi učeníci Ježiša. Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Pozval ich na cestu, pozval ich vrátiť sa domov. Vrátiť sa domov, teda tam, kde sme boli plánovaní, vyvolení, prijímaní, bezpodmienečne milovaní nebeským Otcom – to je túžba, ktorú máme v sebe zapísanú. Ježiš nám túto túžbu pripomína, on – Syn, ktorý vyšiel z lona Otca, nám o tom domove priniesol zvesť. Ježiš sa preto stal človekom, aby sme sa s ním mohli vrátiť domov k Otcovi. On „opustil“ bezpečie nebeského domova, aby sa s nami delil o náš ľudský údel. Už pri narodení nebolo pre neho miesto a neskôr povie: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ (Mt 8, 20) Ježiš sa stal na zemi „bezdomovcom“, aby nám pripomínal, že všetci sme tu určitým spôsobom bezdomovci. Aj keď každý máme akúsi skúsenosť domu, rodiny, blízkych, ale tiež vieme, aké je to všetko krehké. Nemáme tu bezpečný domov, po ktorom túžime. Preto snáď aj cez Vianoce mnoho ľudí prežíva nostalgiu, sklamanie, ba až depresiu zo samoty.

„Učiteľ, kde bývaš?“ pýtame sa aj my Ježiša. „Poďte a uvidíte!“ pozýva nás Ježiš a dodáva: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Máte tam pripravené miesto. Poďte a vytrvajte, aby to miesto nezostalo prázdne!“

 

TIP NA DNES:

Kam ideme? „Stále domov“ – odpovedá básnik. V takomto nastavení prežime dnešný deň.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00