#ziveslovo 4.10.2020

#ziveslovo 4.10.2020

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.

Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne.

Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘

Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.

Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“

Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.‘?

Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“

Mt 21, 33 – 43

jezuita Tomáš Jellúš

Neustále ma neprestáva prekvapovať, aké sú tie ľudské srdcia tvrdé. Ježiš sa pýta svojich poslucháčov: „Čo myslíte, čo im urobí pán vinice?“ – „Zlých bez milosti zahubí…“ Stále sme nadstavení na pomstu, pohoršovanie, odsudzovanie, kritiku. Ježiš nášmu tvrdému srdcu dáva liek Písma: „Nikdy ste nečítali v Písme?“ Vždy, keď budeme mať chuť druhých posudzovať – či už svet alebo aj seba samých –, vezmime do rúk Písmo, kde stretávame dobrého Boha, ktorý nikdy nerieši veci násilím, ale láskou. Vykladajme si veci po dobrom.

 

TIP NA DNES:

Ak ma bude svrbieť jazyk seba alebo druhých posudzovať, vezmem do rúk Písmo a zmením svoje tvrdé srdce na srdce jemné.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00