#ziveslovo 4.12.2021

#ziveslovo 4.12.2021

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.

Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „Choďte k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

P. Michal Zamkovský, CSsR, misionár milosrdenstva

„Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ To je Ježišova odpoveď na biedu sveta. Milosrdenstvo. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi a poslal učeníkov vyzbrojených mocou Ducha, aby nielen ohlasovali, ale aj sprítomňovali nebeské kráľovstvo. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu a vysiela učeníkov, aby takto postupovali všade a po všetky časy. Jeho túžbou je uzdraviť každú chorobu, každý neduh, ale on to urobí kedy chce a ako chce. Našou úlohou je prosiť za chorých, prosiť o „zdravie tela i duše“, lebo tým sa prejavuje Ježišov súcit a jeho láska k trpiacim. Hoci mám skúsenosť účinnosti modlitby za chorých, predsa som v tejto oblasti stále dosť ťarbavý a bojazlivý. Pane, pomôž mi!


TIP NA DNES:

Keď sa dnes stretnem s niekým, kto trpí na tele či na duši, pomodlím sa s ním za uzdravenie. Alebo sa aspoň pomodlím za tých vo svojej blízkosti, ktorí sú chorí.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00