#ziveslovo 4.4.2020

#ziveslovo 4.4.2020

Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil Ježiš, uverili v neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil.

Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ.“

Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: „Vy neviete nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ.“

Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ, a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.

Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval s učeníkmi.

Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“

Jn 11, 45-56

 

jezuita Tomáš Jellúš

Čo je viac? Systém, alebo hodnoty, ktoré ten systém reprezentuje? Odveký problém človeka. A dokonca aj vo svätých veciach. Židia videli, čo Ježiš spravil s Lazárom, videli jeho skutky lásky. A nakoniec len časť v neho uverí a druhá ide oznámiť farizejom, čo sa stalo. Farizeji boli súčasťou a hlavne reprezentantmi systému, bubliny, škatuľky, tradícií, v ktorých Židia žili. Aj keď videli, že to, čo Ježiš robí, je dobré, dali prednosť tomu, čo tvorilo ich bezpečnú jaskyňu. Ježiš nás volá, aby sme dali prednosť sviežosti lásky a nebáli sa nových výziev života.

 

TIP NA DNES:

Vždy dám prednosť človeku pred akýmkoľvek systémom, v ktorý verím. Budem načúvať jeho príbehu a nebudem si ho škatuľkovať na dobrý alebo zlý, biely alebo čierny.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00