#ziveslovo 4.4.2021

#ziveslovo 4.4.2021

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.

Jn 20, 1-9

P. Michal Zamkovský, CSsR, misionár milosrdenstva

„Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili,“ – zvestuje celá bez seba Mária Magdaléna učeníkom. Stalo sa niečo mimoriadne. Peter a Ján bežia ku hrobu, ktorý je otvorený a prázdny. Vojdú dovnútra a vidia „iba“ položené plachty a šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Prázdny hrob a pohrebné plachty ich upriamujú k nádeji. Sväté písmo rozjasní zbytok. „A videl a uveril,“ priznáva o sebe apoštol Ján. „Blahoslavení sú tí, čo nevideli a uverili“ – hovorí Ježiš nám, lebo veľkonočná viera je veľký dar.

 

TIP NA DNES:

Prežijem dnešný deň a všetko v ňom ako ten, ktorý je požehnaný Pánom: Toto je deň, ktorý učinil Pán. Radujme sa a veseľme sa v ňom.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00