#ziveslovo 4.7.2019

#ziveslovo 4.7.2019

Ježiš nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“

Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“

Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď‘?

Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“

A on vstal a odišiel domov.

Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.

Mt 9, 1-8

 

sestra Františka Čačková OSF

Čo vidí Ježiš, keď vidí tvoju vieru? Myslím, že nič veľké. Nič výnimočné. Nič, čo by bolo treba chváliť. Veď uznaj. Iba si k nemu prišiel. Iba si priniesol so sebou tých, na ktorých ti záleží. Iba čakáš. A Ježiš… vidí, čo naozaj potrebujú tí, ktorých máš rád. Často je to niečo úplne iné ako to, za čo prosíš a čo vidíš ty. Vytrvaj. On sa začne dotýkať a uzdravovať, ale podľa svojich priorít – od najdôležitejšieho k ostatnému.

 

TIP NA DNES:

Príď, prines, čakaj. A prijmi od Ježiša za svoju vieru pochvalu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00