#ziveslovo 4.9.2021

#ziveslovo 4.9.2021

V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“

Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“

I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

Lk 6, 1-5

P. Michal Zamkovský, CSsR, misionár milosrdenstva

V dnešnom evanjeliu je reč o sobote. Šabat značí deň osvieženia, deň odpočinku. Židia slávia ten deň v sobotu, my kresťania v nedeľu. V sobotu sa pripomína, ako Boh odpočíval (či žasol) po dokončení diela stvorenia. V nedeľu slávime Kristovo zmŕtvychvstanie, ktoré potvrdzuje dielo spasenia. Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, málo by nám osožilo tešiť sa zo stvorenia. Jób, ale aj Jeremiáš dokonca preklínali deň svojho narodenia. Možno by to tak bolo aj s nami. My však slávime deň, v ktorom Ježiš vstal z mŕtvych a tiež deň Zoslania Ducha Svätého, vďaka ktorému sa stávame novým stvorením. Patríme Ježišovi, ktorý je Pánom nad sobotou i nedeľou. Ježiš je Pánom času i večnosti.

 

TIP NA DNES:

Spomni, aby si deň sviatočný svätil – tento Boží príkaz stále platí. Prežívam ho novým spôsobom v Kristovi?

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00