#ziveslovo 5.1.2020

#ziveslovo 5.1.2020

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“

Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Jn 1, 1-18

 

kňaz Peter Milenky

Myslím, že mnohí už počuli indický príbeh, v ktorom starý otec učí svojho vnuka dôležitú životnú lekciu o tom, prečo existuje vnútorný boj v človeku medzi dobrom a zlom.

Hovorí: „Vnuk môj, boj je medzi dvoma vlkmi, ktorí žijú vo vnútri nás všetkých. Jeden z nich je zlý. Je to hnev, závisť, žiarlivosť, smútok, ľútosť, chamtivosť, arogancia, sebaláska, vina, odpor, menejcennosť, lži, falošná pýcha, nadradenosť a ego. Druhý je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vernosť, pokoj, pokora, láskavosť, zhovievavosť, empatia, veľkorysosť, pravda, súcit a viera.“ Vnuk nad tým chvíľu premýšľa a spýta sa: „Ktorý vlk vyhrá?“ Starý otec odpovie: „Ten, ktorého kŕmiš.“

Môže sa preto stať, že naša slobodná vôľa sa bude „kŕmiť“ tým, že sa odkloní od Boha a nakloní sa k tomu: „Medzi vlastných prišiel a vlastní ho neprijali!“ Alebo, ako neskôr aj v tretej kapitole hovorí Ježiš Nikodémovi: „Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené.“

No na druhej strane, ak prijmem a budem sa kŕmiť týmto Slovom, ktorým je Boh, stanem sa Božím, teda dieťaťom večnej lásky. Preto táto postupnosť: „Na počiatku bolo Slovo… V ňom bol život… Bol svetlom ľudí… Svet povstal skrze neho… Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi!“

Slovo, ktorému uverím, tvorí môj chod dejín! Boh povedal – a stalo sa! Slovo dáva zmysel našej budúcnosti! Kŕmme sa Slovom, Ježišom Kristom, v ktorom je život!

 

TIP NA DNES:

Čomu dávam väčší priestor pri čítaní: Božiemu slovu, sociálnym sieťam, alebo bulváru? Čím sa kŕmim vo svojom živote?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00