#ziveslovo 5.10.2020

#ziveslovo 5.10.2020

Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“

Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“

On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“

Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“

Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“

Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej.

No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘

Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“

On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“

A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

Lk 10, 25 – 37

politik Marek Michalčík

K tomuto nádhernému čítaniu snáď netreba nič dodať, iba zopakovať poslednú vetu: „Choď a rob aj ty podobne!“ Ale čo by ste na to povedali vy, čitatelia? (úsmev) Preto pridám aspoň jednu myšlienku. Dnešný človek veľmi dobre ovláda mikromanažment života. V mobiloch máme naplánované, čo budeme robiť zajtra, tento týždeň, niektorí majú dokonca plán na rok, ako sa chcú osobnostne či vzdelanostne posunúť, čo chcú dosiahnuť v práci či dobudovať na dome a záhrade. To je všetko fajn, ale máme ujasnený zmysel života? Vieme, načo žijeme? Vieme, akému vektoru máme vo svojom živote všetko podriadiť? Máme zvládnutý makromanažment svojho života?

Odpoveď znalca zákona z dnešného evanjelia nám ponúka radu, v ktorej je všetka múdrosť, všetka racionalita, ale i vášeň a túžba života. Celá moja bytosť, všetko, kým som, má jeden nádherný a celý život napĺňajúci cieľ: milovať nekonečného Boha a človeka po mojom boku. Chytá ma z toho závrat radosti. Áno, toto je život.

 

TIP NA DNES:

Zoberiem si Jednotný katolícky spevník a v modlitbovej časti si nájdem a pomodlím sa modlitbu svätého Tomáša Akvinského s názvom „Prosba za milosť dobrého života“, ktorá je krásnym rozvinutím odporučenia, ako by sme mali žiť.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00