#ziveslovo 5.11.2020

#ziveslovo 5.11.2020

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho.

Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“

Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?

A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.‘

Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.

Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.‘

Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.“

Lk 15, 1 – 10

politik Marek Michalčík

Túto časť evanjelia som lepšie precítil už ako starší, keď som stratil svoju obľúbenú vec. Nevedel som ju nájsť, bol som z toho celý nesvoj, roztrpčený, rozladený. Napokon som sa už zmieril s jej stratou. Mohol som si tú vec kúpiť novú, ale to by už nebola ona. A zrazu som ju po dvoch dňoch našiel. Veľmi ma to potešilo. Mal som z toho podobnú radosť ako dieťa z vianočného darčeka. Z nájdenia stratenej veci som mal väčšiu radosť ako z novej, pretože som našiel presne tú svoju, obľúbenú.

Keď sme Stvoriteľom povolaní k existencii pri našom počatí, sme zámerom jeho lásky, úplne mu patríme. Teší sa z nášho bytia, pretože v nás vidí svoje obľúbené milované dieťa a svoj plán lásky s nami. Stáva sa, že človek sa počas života viac či menej Bohu stratí, zatúla sa. Niekedy sa môže zdať, že už je nadobro mimo jeho dosahu. Ale Boh hľadá, čo sa stratilo. Vytrvalo a trpezlivo volá meno svojho obľúbeného dieťaťa, ktoré povolal k životu. A keď ho nájde, keď človek konečne začuje a odpovie na hlas svojho Boha a nechá sa ním zodvihnúť, je z toho číra radosť. Celé nebo zaplesá, pretože ten, ktorý sa zdal už definitívne stratený, sa našiel.

 

TIP NA DNES:

Nechajme sa dnes nájsť naším Bohom. Venujme teraz aspoň krátku chvíľu na žasnutie a vďaku nad nesmiernou Božou láskou, ktorá je príčinou našej existencie. Potešme dnes nášho Boha súhlasom s jeho zámerom s naším životom. Dovoľme mu v tejto chvíli zobrať nás na ramená a nechajme sa ním niesť počas dnešného dňa.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00