#ziveslovo 5.12.2019

#ziveslovo 5.12.2019

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.

A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“

Mt 7, 21.24-27

 

kňaz Peter Milenky

Možno ste si všimli, že na mnohých evanjelizačných podujatiach isté komunity prezentujú svoju vieru uctievaním, emotívnym nadšením, v Božom mene prorokujú, konajú zázraky a podobne. Vyzývajú ľudí, aby ho prijali za svojho Pána, vo vedomí, že keď to vyslovia, akosi automaticky nastane celá premena osobnosti. Sú to veľmi atraktívne veci. Ale to nestačí!

Všimnime si, že na prvý pohľad sa môže zdať, že v Božom slove vzniká akýsi rozpor. Na jednej strane svätý apoštol Pavol v Liste Rimanom 10, 9 píše: „Ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ Na druhej strane Ježiš dnes jasne deklaruje, že nestačí povedať či vyznať: „Ježiš je Pán.“ Ako to teda je?

Božie slovo sa nikdy nedostáva do rozporu. Práve naopak, varuje všetkých ľudí pred plytkosťou vyznania. Aj v jednom, aj v druhom prípade ide o pravdivé a nie pocitové nasledovanie Krista. Iba ten, kto vytrvalo plní vôľu nebeského Otca, kto verí v srdci, nech je na akomkoľvek mieste či prechádza akoukoľvek situáciou, je schopný vojsť do Božieho kráľovstva.

Až búrka v našom živote jasne odhalí, či naše vyznanie Pána je povrchné, alebo postavené na skale. Buď múdry staviteľ, ktorý plnením Božej vôle vyjadruje, kto je jeho Pánom!

 

TIP NA DNES:

Skús sa zamyslieť a rozoznať, ktoré dnešné rozhodnutia a postoje boli v súlade s tým, že Ježiš je tvoj Pán, a ktoré nie.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00