#ziveslovo 5.12.2020

#ziveslovo 5.12.2020

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.

Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „Choďte k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6 – 8

politik Marek Michalčík

Ježiš chodil medzi ľudí. Bol aktívny. Nesedel na jednom mieste, nečakal, že ľudia prídu k nemu, ale išiel za nimi, vyhľadával ich, zaujímal sa o nich. Vďaka tejto aktivite spoznal hĺbku ich biedy a ich potreby. Zaujímam sa o druhých?

A videl, že vo svojej ľudskej obmedzenosti toho nedokáže urobiť veľa. Uznal svoje ľudské hranice, s pokorou a zmyslom pre realitu vyhodnotil situáciu, že sám toho veľa nedokáže. Nemám na seba prehnané požiadavky? Nepreceňujem sa?

Preto zavolal svojich najbližších priateľov, aby z nich urobil spolupracovníkov. Vyzbrojil ich silou a mocou, dal im mandát, aby robili to, čo on. Cez nich multiplikuje seba samého a lieči svet. Som v Ježišovej blízkosti, aby ma mohol zavolať?

Ježiš nám v tomto úryvku hovorí, že nás potrebuje. Potrebuje naše srdcia, naše ústa, naše ruky, nohy. Zdôrazňuje, že nie sme pánmi žatvy, sme robotníci, ktorí dôverujú Pánovi žatvy. My, čo sme dostali milosť poznať Ježiša a byť jeho priateľmi, sme súčasťou dejín spásy. Spolu s ním ich tvoríme a prinášame ostatným. Hlásam Božie kráľovstvo? Liečim svet životom podľa evanjelia?

 

TIP NA DNES:

Buďme dnes misionármi. Vykročme aspoň k jednému človeku nad rámec svojich povinností, priblížme sa mu návštevou, oslovením, telefonátom. Zaujímajme sa o neho, zistime, čím žije, a podajme mu liek prejavom svojej lásky.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00