#ziveslovo 5.12.2021

#ziveslovo 5.12.2021

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša.

Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu.‘“

Lk 3, 1-6

Katarína Šedivá, publicistka

Nemocnice sú plné ľudí bojujúcich o život. Zdravotnícky personál je na pokraji svojich síl. Vo vzduchu až príliš cítiť beznádej a človek sa právom pýta: Kam sme to prišli? Kam sa vytratila všetka radosť? Obklopení nešťastím sme pokúšaní, aby sme si zúfali. Aby sme sa pridali na stranu pesimistov, zatiahli žalúzie a vyhlásili stav bezútešnej núdze. Mám na nás všetkých jednu prosbu: Pesimizmus hoďme veľmi rýchlo do koša. Miesto toho si umyme tvár a vyhlásme všeobecnej depresii vojnu. Tam, kde doráža zúfalstvo, otvárajme Písmo. Tam, kde paralyzuje smútok, berme do ruky ruženec. My sme tí, čo sú pozvaní volať s Jánom Krstiteľom: Každé telo uvidí Božiu spásu! Chopme sa teda svojej viery. Načerpajme v modlitbe a zasvieťme ostatným do tmy.


TIP NA DNES:

Posilnený modlitbou sa dnes posnažím premôcť svoj smútok a priniesť radosť aj medzi ostatných.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00