#ziveslovo 5.3.2020

#ziveslovo 5.3.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada?

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.“

Mt 7, 7-12

 

kňaz Peter Milenky

V jednej farnosti mali veriaci problematického kňaza. Pravidelne meškal na bohoslužby, správal sa autoritatívne k veriacim, nedal si nič vysvetliť, kritiku bral ako urážku… Veriaci túžili po zmene. Skúšali to dohovorom najprv cez kurátorov, potom šli za dekanom, až napokon napísali list a dohodli si stretnutie na biskupskom úrade. Výsledok stretnutia bol taký, aby sa za kňaza modlili, že z biskupstva mu skúsia dohovoriť.

Veriaci poslúchli. Tak sa skupinka veriacich ozaj začala pravidelne stretávať a modliť sa za zmenu kňaza a jeho obrátenie. Pridávali sa postupne ďalší a ďalší. Zmena však žiadna. Prišlo leto, čas prekladov, a kňaz naďalej pôsobil v tejto farnosti. Znova sa pridali ďalší. Vznikli viaceré modlitbové skupinky, ktoré postupne začali spoznávať na sebe zmenu. Kňaz zostával nemenný, modlitba však zmenila ich.

Z ľudí sťažujúcich sa stali ľudia žehnajúci, súcitní. Po nejakom čase im zmenili kňaza a ten, čo prišiel, nechápal, ako je možné, že títo ľudia sa predtým sťažovali, keď z nich cítiť obrovskú lásku a vieru v moc Boha. Napokon to, čo bolo problémom, stalo sa požehnaním. Prečo? Lebo Boh dáva dobré dary tým, čo ho prosia. Nie také, aké chceme my, ale aké chce on. Existuje azda väčší dar ako byť obdarený obrátením seba samého?

 

TIP NA DNES:

Ako vnímaš svojho kňaza vo farnosti? Modlíš sa za neho, alebo ho skôr posudzuješ? Pripustíš to, že všetko, čo sa deje, si Boh môže použiť na tvoje obrátenie?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00