#ziveslovo 5.4.2019

#ziveslovo 5.4.2019

Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť.

Boli však blízko židovské sviatky Stánkov.

Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky.

Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je.“

A Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal.“

Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.

Jn 7, 1-2.10.25-30

 

kňaz Peter Milenky

V jednom hudobnom časopise raz bola takáto definícia hry na klavír: „Klavír má vpredu také čierne a biele cuplíčky, a keď sa v správnom čase stlačí správny cuplíček, hovorí sa tomu hudba.“ Táto definícia hovorí, že nie je dôležité iba to, aby sme konali veci správne, ale aby sme ich konali aj v správnom čase! Zametať chodník či leštiť zrkadlo je iste užitočná vec. Ale určite nie je na to ten správny čas vtedy, keď vedľa nás na chodníku leží človek s infarktom alebo keď nám horí dom.

Aj dobre mienená činnosť sa v nesprávnom čase stáva zlou.

V dnešnom slove čítame o dvoch správnych načasovaniach. V prvom rade, Ježiš ide na sviatky, ale nie verejne, nie v čase, keď idú jeho príbuzní. Nechce pritiahnuť pozornosť na seba, ešte nebol správny čas. Nehľadá popularitu. Druhé načasovanie vidíme vtedy, keď „ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina“, ten správny čas. Môžeme vidieť sami, že aj samotný Ježiš nekoná bezhlavo, ale rozhoduje sa, koná, slúži v tom správnom čase.

Dnes sme svedkami toho, že ľudia sa nevedia rozhodovať v správnom čase. Buď konajú unáhlene, spôsobom „teraz, alebo nikdy“, alebo príliš odďaľujú svoje rozhodnutie či životné kroky v postoji, že je ešte čas.

Rozhodovať sa či konať v správnom čase si vždy vyžaduje pýtať si múdrosť zhora. Bez Božej milosti budú často aj dobre mienené veci, ak ich nevykonáme v správnom čase, zlé.

Dnešný deň je to presne dvadsaťdva rokov, čo som vstúpil do manželstva. Veľakrát som si pred vstupom do manželstva pomyslel, či už je ten správny čas. Po všetkých týchto rokoch môžem ozaj s vďačnosťou potvrdiť, že ak robíš rozhodnutia s Bohom, vždy ich urobíš v správny čas a správnym spôsobom. Maj odvahu kráčať v dôvere, ale vždy v múdrosti zhora, ktorá jediná ťa poučí konať v správnom čase.

 

TIP NA DNES:

Skús si zodpovedať tieto otázky, aby si mohol radostne plniť Božiu vôľu: Konám svoje dobré skutky v správnom čase? Pýtam si múdrosť zhora pre svoje správne rozhodnutia?

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00