#ziveslovo 5.4.2022

#ziveslovo 5.4.2022

Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“

Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije, že vraví: ‚Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete?‘“

On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“

Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“

Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho.“ Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi.

Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“

Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.

Jn 8, 21-30

kňaz Juraj Sedláček

Celá dnešná stať je o identite. Učeníci nemajú ešte zadefinované, ešte celkom nevedia, kto sú. Tým pádom nevedia ani to, kto je pre nich Ježiš Kristus. To, že ho začnú hľadať po jeho odchode a až keď si uvedomia, koho medzi sebou mali, je vyjadrením túžby po Bohu, po sebatranscendencii, ktorá je prítomná v každom človeku. Uveriť, že „Ja som“, že on je… Toto sebauvedomenie Ježiša potvrdené jeho obeťou a smrťou, keď sa na Golgote stane Kristom, je stredom univerza. Ak sa Ježiš nestane stredom mojej identity, mojich citov, plánov, túžob či pamäti, budem podobný farizejom z dnešnej state.


TIP NA DNES:

Prekážkou sebauvedomenia sú predsudky, strach vyjsť zo svojej komfortnej zóny a opustiť všadeprítomné mediálne myslenie. Vyberiem si jednu konkrétnu oblasť a urobím v nej jeden krok. Porozprávam sa o tom s niekým, komu dôverujem.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00