#ziveslovo 5.5.2019

#ziveslovo 5.5.2019

Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“

Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič.

Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“

Odpovedali mu: „Nemáme.“

On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.

Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“

Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž oblečený – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou.

Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla.

Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán.

Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu.

To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.

Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“

Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“

Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“

On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“

Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“

Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“ a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce! Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“

Jn 21, 1-19

 

kňaz Peter Milenky

Ako študenti si isto mnohí pamätáte, ako ľahko sa písala nejaká kontrolná práca alebo absolvovala nejaká skúška, keď ste vedeli dopredu odpovede na otázky. Aká to bola výhoda! My sa tiež modlíme, aby sme dali správnu odpoveď na poslednom Kristovom súde.

V evanjeliu počujeme, že Ježiš Petrovi nekladie otázky ako: „Koľkokrát si padol? Koľkokrát si zaprel? Koľkokrát si zlyhal? Modlil si sa každý deň?“ Jediné bolo dôležité – či Ježiša miluje.

Cez toto slovo môžeme všetci vedieť, aká bude otázka a aká odpoveď sa očakáva. To je najdôležitejšia otázka pre nás, ktorú nám Ježiš dennodenne dáva: „Peter, miluješ ma?“ Ono to nie je ľahké, pozerať sa do očí Ježiša Krista a odpovedať mu, lebo tam sa odhalí všetko. Preto sa to Ježiš pýta až trikrát, aby sme aj my pochopili, že túto odpoveď potrebujeme ozaj preskúmať a s plnou pokorou a dôverou odpovedať: „Ježišu, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“

 

TIP NA DNES:

Nájdi si dnes aspoň jedného človeka vo svojom okolí, ktorého máš úprimne rád, a povedz mu to.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00