#ziveslovo 5.7.2019

#ziveslovo 5.7.2019

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 16-20

 

kňaz Peter Milenky

Možno niektorí z vás videli americký komediálny sci-fi film Bruce, Všemohúci. Hlavnú úlohu hrá Jim Carrey, ktorý je úplne zúfalý, do takej miery, že zo všetkého obviňuje Boha. Zvláštnym spôsobom sa stretne so Všemohúcim, ktorý mu dá plnú moc rozhodovať, ako chce on. Tak sa postupne odohráva množstvo zaujímavých a vtipných situácií, ktoré chce vždy využiť len vo svoj prospech. Má však jednu veľkú túžbu, aby sa do neho zamilovala jeho priateľka Grace. Toto však svojou nadprirodzenou schopnosťou nedokáže. Láska vždy vyžaduje slobodné rozhodnutie.

Ježiš má všetku moc, na nebi aj na zemi, môže čokoľvek. Ale chce nás donútiť, aby sme ho milovali? Nie! Lebo milovať Ježiša, nasledovať ho sa môžeme rozhodnúť jedine v plnej slobode. Preto Ježiš dáva toto poslanie učeníkom, aby išli do celého sveta a ponúkli národom túto lásku, na ktorú sa môžeme slobodne napojiť skrze sviatosť krstu.

 

TIP NA DNES:

Skús dnes kúpiť nejakú maličkosť svojmu blížnemu alebo niekomu, koho stretneš na ulici, hoci len zmrzlinu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00