#ziveslovo 5.7.2020

#ziveslovo 5.7.2020

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 16-20

 

aktivista Marek Michalčík

„Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.” To je Ježišova odpoveď pochybujúcim. Zmŕtvychvstalý svojím zjavom pripomína učeníkom svoje víťazstvo nad najmocnejším nepriateľom – smrťou a hriechom. Kto porazí smrť a hriech, má všetko. Má život v plnosti. Učeníci, a spolu s nimi aj my všetci, tiež dostali uistenie v posledných slovách, ktoré podľa Matúšovho evanjelia Ježiš na tejto zemi vyslovil: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Ten, ktorý má všetku moc, je s nami, s každým človekom v dejinách, je tiež so mnou. Ak aj ja zlyhám, ak aj nevládzem, ak čelím „koncu sveta“, Najmocnejší je so mnou. Mať Boha pri sebe, to je tá najlepšia „partia“ nášho života.

 

TIP NA DNES:

Dnes, vo sviatočný deň, zostaňme ešte chvíľku po svätej omši v chráme alebo si nájdime chvíľku cez deň a v bázni a tichom klaňaní vzdajme Bohu úctu a nechajme na seba pôsobiť Božiu velebu. Môžeme si pomôcť napríklad žalmom 145.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00