#ziveslovo 5.7.2021

#ziveslovo 5.7.2021

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 16-20

Katarína Mikulová, publicistka

Živá viera je neuveriteľný motor, premieňa človeka skrz naskrz. Vyženie ho z pohodlia jeho nerestí a núti robiť veci celkom nanovo. Život takto veriaceho človeka je inšpiratívny, bohatý na zmeny, všetky kríže mu slúžia ku cti, vnútorne sa veľmi oslobodzuje. Hlbokú vieru môže mať každý, len o ňu treba prosiť a v tejto svätej prosbe navždy vytrvať. Nebojme sa, ak sa cítime paralyzovaní, slabí alebo smutní. Práve pre nás je tu dar živej viery. S vierou sa nám ľahšie vyjde z hrobu, s vierou z nás spadnú všetky okovy, len o ňu prosme a vykročme na cestu. Posilnení a uzdravení sa však neuspokojme len s vlastným šťastím, ale šírme ho ďalej. Vo svete je stále priveľa utrpenia. Buďme tými, ktorí prinášajú útechu.

 

TIP NA DNES:

Naša zbožnosť nás nesmie dlhodobo nechať ochabnutých a malomyseľných. Ak je tomu tak, niečo nie je v poriadku. Pomodlime sa dnes od srdca: Bože, daj mi pravú a živú vieru! Takú, čo dá novú iskru môjmu životu a zasiahne aj ľudí okolo mňa!

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00