#ziveslovo 5.8.2019

#ziveslovo 5.8.2019

Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých.

A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“

Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“

Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“

On povedal: „Prineste mi ich sem!“

Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom.

Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí.

Mt 14, 13-21

 

kňaz Peter Milenky

Stretli ste sa už s takýmito postojmi ľudí okolo seba? „Nemám žiaden voľný čas! Nezostalo mi už vôbec nič! Nič neviem! Mne nikto zadarmo nič nedal!“ Ako keby ľudia slovom „nič“ chceli vyjadriť svoju absolútnu beznádej v danom čase či situácii. Pritom, keď sa na to úprimne pozrieme, vždy nájdeme v tom našom „nič“ niečo!

Učeníci to tiež videli podobne, keď povedali Ježišovi, že nemajú nič na jedenie. Avšak ten dodatok, ktorý povedali, sa stal kľúčovým momentom pre Ježiša. To, čo učeníci nazývajú nič, iba päť chlebov a dve ryby, nech donesú pred neho. Všimnime si, pre Ježiša to „nič“ znamená plnosť (5 + 2 = 7). Preto Ježiš nad tým nezúfa, ale dobrorečí, vzdáva vďaky – a prináša to požehnanie všetkým.

Nájdime, pomenujme a ponúknime to svoje „nič“ Bohu, lebo iba cez neho môžeme zakúsiť štedrosť jeho starostlivej ruky.

 

TIP NA DNES:

Podaruj dnes niekomu niečo s úsmevom a radosťou, len tak.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00