#ziveslovo 5.9.2019

#ziveslovo 5.9.2019

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.

Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.

Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“

Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“

Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali.

Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.

Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“

A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Lk 5, 1-11

 

kňaz Peter Milenky

Asi pred mesiacom som spovedal na odpustovej slávnosti na najväčšom gréckokatolíckom pútnickom mieste v Ľutine. Zvlášť na mňa zapôsobila jedna konkrétna situácia, keď v rade na spoveď čakala aj jedna staručká babka. V duchu som si pomyslel, že to bude len taká rutinná spoveď. Keď prišla, bolo zjavné, že má problém so sluchom.

Po rozhrešení vstala, vzala svoju pútnickú stoličku, kabelku a s nádherným šťastným úsmevom mi povedala: „Otče, chcem vám úprimne poďakovať! Viete, ja som už dávno nebola na takej spovedi, že mi kňaz hovoril tak blízko do ucha a ja som mohla počuť zrozumiteľné slová poučenia a rozhrešenia. Veľmi vám ďakujem.“ Vtedy som ďakoval Bohu za ňu, lebo mi pripomenul, že aj táto babka túži, smädí po Božom slove. Aké je potrebné z mojej strany urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby to ten druhý aj napriek hendikepu počul.

Všimnime si Ježiša, ktorý ohlasuje slovo zástupu, ktorý sa na neho tlačí. On si všimol, že ho počujú iba tí, čo sú k nemu najbližšie. Rozhodne sa pre praktický krok. Zvuk sa lepšie šíri po hladine vody. Nastúpi na loďku, odsunie sa od brehu a odtiaľ učí zástup, pretože takto môže zachytiť čo najviac ľudí. Urobí prirodzene to, čo môže pomôcť týmto ľuďom počuť jeho slovo.

 

TIP NA DNES:

Možno čosi čudné, možno praktické. Skús sa pozrieť na to, ako v chráme, ktorý navštevuješ, funguje ozvučenie. Netreba ho opraviť? Vymeniť? Možno si všimneš, že je toľko starých, slabšie počujúcich ľudí, ktorí by aj chceli zrozumiteľne počuť Božie slovo, ale pre zlé ozvučenie sa to nedá. Možno ani nevieš, koľkým takto preukážeš veľkú službu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00