#ziveslovo 5.9.2020

#ziveslovo 5.9.2020

V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“

Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“

I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

Lk 6, 1 – 5

 

politik Marek Michalčík

Na inom mieste sa Ježiš o farizejoch vyjadril takto: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci … vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.“ V stati Mt 23, 1 – 26 je celá Ježišova obžaloba, resp. diagnóza farizejstva. Jej hlavným bodom je nesúlad vnútra s tým, čo je vidieť navonok. Farizeji boli herci, ktorí hrali, aby ukázali, akí sú skvelí. Podobne ako herec, ktorý sa tak vcíti do svojej role, že zabúda na seba samého a stáva sa postavou, ktorú stvárňuje, aj farizeji už stratili schopnosť vnímať realitu a stali sa postavou v hre. V hre, ktorej scenár a pravidlá určovali oni, vrátane postavy Boha.

Do protikladu s farizejmi dáva Ježiš kráľa Dávida. Toho, ktorý nebol dokonalý, mal chyby a robil chyby, ale zostal úprimný, čestný a pravdivý voči sebe i druhým. Toho, ktorý si vždy uvedomoval zvrchovanosť Boha nad človekom. A tým pádom zostal v realite, v pravde. Je to výzva aj pre nás. Vidíme, že ten kto zostáva v úprimnosti srdca a bázni pred Bohom, zostáva v realite. Dokáže rozlíšiť, čo je a čo nie je proti Božím zákonom, lebo sa rozhoduje nielen legalisticky podľa písaných či nepísaných noriem, ale aj podľa rozumu a lásky.

 

TIP NA DNES:

Dnes si pri spytovaní svedomia skúsme identifikovať oblasti a situácie v našom živote, v ktorých niečo hráme a nie sme úplne sami sebou. A poprosme Pána v modlitbe, aby nám pomohol zbaviť sa tejto pretvárky.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00