#ziveslovo 5.9.2021

#ziveslovo 5.9.2021

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja.

Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.

A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.“

Mk 7, 31-37

Katarína Mikulová, publicistka

Možno poznáte človeka, ktorý sa javí stratene, akoby nevedel dať svojmu životu zmysel. Je prelietavý vo vzťahoch, raz robí to a potom ono. Žije hodnotami, ktoré za to nestoja a jeden by ním najradšej zatriasol a zvolal: Človeče, preber sa už konečne! Aj toto môže byť obraz hluchonemého človeka, o ktorom čítame v Evanjeliu. Je hluchý pred pravdou a keď aj niečo povie, len to podčiarkuje tento smutný stav. Čo s tým? Riešením je opäť priniesť ho ku Kristovi, keď nijako inak, tak aspoň v úpenlivej modlitbe. Buďme si istí, že Boh zatrasie človekom a vyriekne svoje mocné „Effeta“. Rešpektujme však jeho spôsob aj načasovanie.

 

TIP NA DNES:

Často sa modlíme za tých druhých – aby už konečne precitli, aby sa zmenili. Buďme si však istí, že aj my máme vo svojom srdci hluché miesto, ktoré potrebuje uzdraviť. Poprosím dnes dobrého Boha, aby mi ho odhalil a mohol som tak žiť ešte slobodnejšie ako doteraz.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00