#ziveslovo 6.1.2020

#ziveslovo 6.1.2020

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“

Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.

Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“

Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.

Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Mt 2, 1-12

 

politik Richard Vašečka

Vianočné prázdniny sa pomaly končia. Dnešný sviatok nám však dáva ešte dobrú šancu znova sa zastaviť pri tajomstve Vianoc a naplno ho prežiť. V príbehu z evanjelia máme hviezdne obsadenie. Sú tu mudrci, čiže traja králi, máme tu ďalšieho kráľa, Herodesa, sú tu veľkňazi.

Ale skutočnou hviezdou je Dieťa so svojou matkou. Ono je zdrojom nesmiernej radosti, pred ním padajú na zem pozemskí vladári, jemu patria najvzácnejšie dary: zlato, kadidlo a myrha.

 

TIP NA DNES:

Padni dnes pred Dieťaťom a jeho matkou a daj mu ten najcennejší dar, ktorý máš: celé svoje srdce a svoj čas.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00