#ziveslovo 6.1.2021

#ziveslovo 6.1.2021

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“

Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.

Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“

Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.

Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Mt 2, 1 – 12

Leopold Jaroslav Jablonský, OFM, vojenský kaplán

Postupujte podľa pokynov.

Po štyroch rokoch svojho pôsobenia ako vojenského kaplána som sa čo-to priučil. Napríklad to, že keď veliteľ chce, aby vojaci vykonali to, čo od nich žiada, pokyn má byť krátky, zrozumiteľný a jasný. Ak na základe veliteľovho pokynu vykonajú vojaci niečo nesprávne, na vine je veliteľ. Predpokladá sa totiž, že jeho pokyn nebol ani zrozumiteľný, ani jasný. Zaujímavé, nie?

Boh v dnešnom príbehu o troch mudrcoch dáva týmto chlapom ako múdry veliteľ zrozumiteľný a jasný pokyn. Adekvátny ich mentálnemu a duchovnému nastaveniu. Astronómom znak hviezdy, mužom východu – ako ináč – znamenie cez sen. Prečo to však robí? Lebo o to stáli. Boli celoživotní hľadači Kráľa.

Ak stojíš o hľadanie jeho vôle s tvojím životom, nebude ťa zavádzať nejasnými pokynmi. Záleží mu, aby si vedel čo a kde. Pán je dobrý veliteľ a chce, aby jeho deti prežili efektívny život plný ovocia.

 

TIP NA DNES:

Spôsob, akým dáva Pán znamenia na mojej ceste, bude vždy zrozumiteľný a úplne vlastný mojej povahe a duchovnému nastaveniu. Začnem dnes a stanem sa celoživotným hľadačom Kráľa.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00