#ziveslovo 6.1.2022

#ziveslovo 6.1.2022

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“

Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.

Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“

Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.

Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Mt 2, 1-12

salezián Ján Holubčík

Náš dobrý Boh sa nám zjavuje a odhaľuje svoju podstatu. Nechce ostať tajomný a vzdialený. Túži po vzťahu s nami. Každý vzťah si však vyžaduje bližšie spoznávanie a stále väčšie sebaodhaľovanie. Ak chceme vzťah prehĺbiť, vyžaduje si to čoraz viac odhaľovať svoje vnútro, nechať sa spoznať a nechať sa milovať. Toto je logika nášho Boha. Vstupovať do intímneho vzťahu s ním až tak, že sa raz s ním staneme jedným. Dnešná slávnosť nás pozýva pristúpiť bližšie a prijať toto pozvanie. On odhaľuje svoje sväté rameno, ukazuje nám svoju svätú tvár a otvára dvere svojho svätého srdca.


TIP NA DNES:

Dnes si nájdem čas na intímne stretnutie s Bohom.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00