#ziveslovo 6.12.2020

#ziveslovo 6.12.2020

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.

Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.

Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“

Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

Mk 1, 1 – 8

mama a katechétka Mária Kohutiarová

Posol vždy prináša zmenu. Niečo, po čom vo vnútri ticho, nevyslovene túžime. Je „tlačidlom“, po ktorom už nič nemá byť také, ako predtým – ale lepšie. Aj teraz Ján rovnako volá a nedbá na naše zvyklosti ani odevom, ani jedlom, ani spôsobom výzvy. Pre neho je dôležité byť tým, čím ho Boh chce mať. To je presne hodné privítania Mocnejšieho: dať mu v sebe niečo lepšie, ako som teraz. Priblížiť sa tomu, o čom Boh sníval, keď ma stvoril…

 

TIP NA DNES:

Zvážim, čo mám v sebe „vyrovnať“ na Boží obraz, a pripravím sa na príchod Pána…

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00