#ziveslovo 6.12.2021

#ziveslovo 6.12.2021

Keď v istý deň Ježiš učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema; a mal od Pána moc uzdravovať.

Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša.

Keď videl ich vieru, povedal: „Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.“

Tu zákonníci a farizeji začali uvažovať: „Ktože je to, že sa takto rúha?! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“

Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal im: „O čom to premýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď?‘

Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ A on hneď pred ich očami vstal, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov.

Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha, a plní bázne hovorili: „Dnes sme videli obdivuhodné veci.“

Lk 5, 17-26

Leopold Jaroslav Jablonský, OFM, vojenský kaplán

Čo by sa stalo, keby muži, ktorí priniesli ochrnutého, boli „ústupčiví dobráci“? Pri prvej prekážke by sa otočili a odišli hovoriac: „Dnes to nevyšlo. Však tak to asi malo byť. Nech sa Ježiš povenuje aj iným. Rozobrať strechu? Majiteľovi domu by sa to asi nepáčilo.“ Avšak oni boli chlapi na správnom mieste – keď prišla prekážka, veľký zástup ľudí, hneď hľadali riešenie. Mali jasný cieľ, priviesť svojho priateľa k Ježišovi, a kreatívne našli spôsob, ako cieľ dosiahnuť. Žiadna sebaľútosť, ale operatívne hľadanie riešenia. Často maskované komplexy prejavované falošnou „dobráckou ústupčivosťou“ považovanou za pokoru paralyzujú kresťanov ku konaniu. Čo keby naši chlapi z evanjelia boli takí? Ich priateľ by mal iný život, dnes by sme nečítali toto evanjelium. Skrátka, všetko by bolo inak. Kreativita a ťah na bránku sú nástrojmi arogantných. Keď namiesto arogancie dosadíme do vzorca pokoru a dve spomínané vlastnosti, stáva sa kresťan kvasom, nie trkvasom.


TIP NA DNES:

Nebudem hádzať flintu do žita, keď sa mi zatvoria dvere. Ešte stále sú tu okná a strecha.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00