#ziveslovo 6.2.2019

#ziveslovo 6.2.2019

Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.

Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere.

Potom chodil po okolitých dedinách a učil.

Mk 6, 1-6

 

politik Richard Vašečka

Často sme ako kresťania príliš úzkostliví, čo si o nás pomyslia ľudia. Cítime sa previnilo, ak o nás ľudia zmýšľajú a hovoria zle. Ježiš sa nebál. Bol slobodný. Konal to, čo považoval za správne, za Otcovu vôľu. Aj keď ľudia nad ním krútili hlavou a pohoršovali sa na ňom. Neospravedlňoval sa im a nesnažil sa byť dobrým v ich očiach. „A čudoval sa ich nevere.“

 


TIP NA DNES:

Nenechaj sa zotročiť pohľadom ľudí. Konaj slobodne a bez strachu to, čo považuješ za Božie!

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00