#ziveslovo 6.2.2020

#ziveslovo 6.2.2020

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat.

A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.

Mk 6, 7-13

 

politik Richard Vašečka

Ježiš apoštolov povolal, poslal, dal im moc a príkazy, čo a ako majú robiť.

Apoštoli Ježiša poslúchli. Išli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov. Uzdravili veľa chorých.

Aj ty si Bohom povolaný a poslaný – čiže apoštol. Dostal si od neho moc i príkazy, čo máš robiť.

Poslúchaš ho? Hlásaš – vo svojej rodine a vo svojom okolí –, že treba robiť pokánie, a robíš ho aj ty sám? Vyháňaš – zo svojho života, zo svojej rodiny – zlých duchov, zriekaš sa ich skutkov a pokušení? Prinášaš ľuďom okolo seba Božie uzdravenie?

 

TIP NA DNES:

Buď apoštolom Ježiša Krista, použi moc, ktorú si od neho dostal, a plň jeho príkazy: hlásaj pokánie, vyháňaj Zlého, uzdravuj.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00