#ziveslovo 6.2.2022

#ziveslovo 6.2.2022

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.

Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.

Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“

Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“

Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali.

Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.

Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“

A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Lk 5, 1-11

salezián Ján Holubčík

Sú situácie v našom živote, keď narážame na naše hranice a limity. Zvlášť pokorujúce je to vtedy, keď je to v oblasti, v ktorej sa považujeme za odborníkov. Ježiš – tesár – prikazuje Petrovi – rybárovi, aby spustil siete do mora. Každý rybár vedel, že je to hlúposť. Počas dňa ryby neberú. Oni sa dokonca namáhali celú noc a nič nechytili. Už vopred to bolo odsúdené na neúspech. Peter si však uvedomuje, kto mu to hovorí. Vie, že stojí pred Bohom, ktorý vie oveľa lepšie, čo robiť, aj keď sa to zdá v očiach človeka – odborníka – bláznivé.


TIP NA DNES:

Dnes sa budem Ježiša vo všetkom pýtať: „Čo mám robiť?“

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00