#ziveslovo 6.4.2020

#ziveslovo 6.4.2020

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali.

Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.

Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali.

Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“

Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.

Jn 12, 1-11

 

redaktorka Mária Kohutiarová

Ježiš prišiel do domu Lazára… bola tam hostina na jeho počesť… Mária vyliala drahý olej Ježišovi na nohy… Znie mi to ako rajská hudba. Nemôžem prísť za Pánom, hoci túžim. Nemám kľúč od kostola, nemám možnosť, je koronavírus a karanténa. A tu čítam, že on príde aj ku mne, lebo som rovnako milovaná ako Lazár. Ježiš nemá problém urobiť si miesto stretnutia u mňa. Som pripravená? Mám všetko nachystané vo svojom srdci vždy tak, aby mohol kedykoľvek vkročiť do nášho domu? Hneď teraz? Vylievam to najdrahšie, čo mám, na nohy, ruky, srdce, uši tých, ktorých mám okolo seba, v ktorých je Ježiš skrytý? Lebo on chce vojsť a sláviť hostinu tam, kde je ňou vyvoňaný dom…

 

TIP NA DNES:

Čo urobím dnes pre svojich doma, aby sa vôňa lásky stala mojou obetou a pozvaním pre Ježiša prísť ku mne?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00