#ziveslovo 6.6.2019

#ziveslovo 6.6.2019

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Jn 17, 20-26

 

politik Richard Vašečka

Ježiš vo svojej modlitbe spája minulosť s budúcnosťou. Na jednej strane vyznáva, že Otec ho „miloval pred stvorením sveta“, na druhej strane prosí za tých, čo kedykoľvek v budúcnosti v neho uveria. Teda za nás.

Aj my sme povolaní vychádzať v modlitbe z toho, čo Boh pre nás už urobil. Nezabúdať na jeho lásku od večnosti, na spásu, ktorú nám daroval v Ježišovi, na dar Ducha Svätého. To sú pevné fakty, o ktoré sa môžeme oprieť, nech sa aktuálne deje čokoľvek. Boh ma miluje, Ježiš za mňa zomrel a vstal z mŕtvych, dostal som Ducha Svätého.

A v modlitbe sa máme pozerať aj dopredu, myslieť aj na tých, ktorí ešte len prídu. Pamätám si, ako som sa ešte ako slobodný mladý muž modlil za deti, ktoré raz ešte len budem mať.

 

TIP NA DNES:

Vzbuď si v modlitbe vieru v to, čo už Boh v minulosti – dávnej i nedávnej – pre teba urobil. A pomodli sa aj za generácie, ktoré prichádzajú.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00