#ziveslovo 6.6.2020

#ziveslovo 6.6.2020

Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“

Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans.

Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

Mk 12, 38-44

 

redaktorka Mária Kohutiarová

Keď čítam tento príbeh evanjelia, naoko sa zdá, že varovanie pred zákonníkmi a ocenenie dôvery chudobnej vdovy spolu nesúvisia. Opak je pravdou: Ježiš hovorí o tom istom aj nám. Hovorí, že všetky naše prejavy viery cez slová a skutky sa musia začínať v srdci zamilovanom do Boha. Ak to tak nie je, potom mi príde zaťažko urobiť akékoľvek drobnosti v službe lásky, ktoré nik nevidí a nepočuje. Moja viera je potom len rovnako peknou fasádou „obielených hrobov“ ako u farizejov, no vo vnútri mám len studenú a zatuchnutú pivnicu.

Môžem odriekať more modlitieb, „odmodliť“ tisíc novén, odkľačať x omší… a je to nanič, ak je to len čiarka v zozname povinností, ak sa moje srdce nemení na také, aké mala chudobná vdova. Také srdce znamená žiť slobodne, radostne a otvorene pre všetko, čo Boh dáva a čo dávam ja jemu. Také srdce prekypuje a nebojí sa dávať aj to posledné, lebo dostáva od Boha ešte viac – aj pre iných.

 

TIP NA DNES:

Pros dnes o dôveru žiť takú plnosť vzťahu s Bohom, že nebudeš počítať, čo dávaš… lebo vieš, že on dáva ešte viac.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00