#ziveslovo 6.6.2021

#ziveslovo 6.6.2021

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.

Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“

On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“

Mk 3, 20-35

Leopold Jaroslav Jablonský, OFM, vojenský kaplán

Za Ježišom prichádzajú príbuzní s presvedčením, že sa zbláznil a treba ho odpratať a niekam zavrieť. Je isté, že medzi nimi nie je matka Mária a bratia (bratranci) – tí prichádzajú následne, ako nám uvádza text evanjelia. Ďalšia skupinka, partia farizejov, v tej istej chvíli kričí, že je posadnutý a tiež s ním treba niečo robiť. Toľko nepochopenia, odmietnutia, neprijatia zažíval Ježiš od tých, ktorým sa prišiel darovať.

Boh nám dáva všetko, ako píše apoštol Pavol v liste Rimanom: „On nám dáva dych a život a všetko…“, a nakoniec dá Syna. A my, ktorých Ježiš vyrušuje, ho potrebujeme „upratať“, lebo svojou pravdou – „moje slovo je pravda“ – strháva masku našich hier, ľudských i náboženských. Ježiš vyrušuje každého, kto nežije život, ale hrá role diktované svojím egom. Nie aby provokoval alebo urazil, ale aby uzdravil a vniesol život.

 

TIP NA DNES:

Toľko nepochopenia, neprijatia a odmietnutia zažil Ježiš a predsa neprestáva dávať všetko.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00