#ziveslovo 6.6.2022

#ziveslovo 6.6.2022

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.

Jn 19, 25-34

salezián Ján Holubčík

Máriina prítomnosť v našom živote je neuveriteľná milosť. Don Bosco postavil svoju spiritualitu na dvoch stĺpoch: na Eucharistii a na Márii. Často hovorieval: „Dôverujte Panne Márii a uvidíte, čo sú zázraky!“ Denne sa o tom presviedčal a denne sa o tom presviedčali mnohí svätí. Denne sa o tom presviedčajú aj mnohí ľudia dnes. Stačí ísť na mariánske pútnické miesta a čítať si stovky ďakovných tabúľ za zázraky, ktoré Boh urobil na príhovor Panny Márie. Naša Matka sa o nás stará, lebo sme jej deti. Na kríži nás jej zveril sám Kristus.


TIP NA DNES:

Pomodlím sa dnes ruženec s úmyslom, na ktorom mi veľmi záleží.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00