#ziveslovo 6.8.2020

#ziveslovo 6.8.2020

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.

Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním.

Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“

Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“

Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli.

No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša.

Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“

Mt 17, 1-9

 

redaktorka Mária Kohutiarová

Evanjelium nám dnes v tomto krátkom úryvku ponúka tri momenty dobrej modlitby: pozvanie, skúsenosť a intimitu. Rovnako ako aj učeníkov volá Ježiš každého z nás do samoty modlitby, mimo sveta, hluku, povinností a zodpovednosti. Len tam a tak môžeme mať s ním osobnú skúsenosť, môže sa nám zjaviť bytostne blízko a úplne inak, ako keď narýchlo odriekam modlitbu v električke či pred jedlom. Nie je teraz podstatné, či budem vidieť Mojžiša, Eliáša alebo nebodaj Matku Terezu: dôležité je, že budem vnímať a  osobne na sebe cítiť Ježišovu blízkosť, veľkosť, lásku. V dobrej modlitbe sa ja osobne presviedčam, získavam skúsenosť, aký je Boh ku mne. Táto skúsenosť je natoľko intímna a silná, že nie je potrebné o nej vytrubovať po celom svete – je to moje osobné dobitie bateriek, aby som vládal zjavovať tam, kde som, obraz toho Ježiša, ktorý sa ma v modlitbe dotkol.

 

TIP NA DNES:

Ako je to s mojím prijímaním pozvania do modlitby? Viem v nej byť tak blízko Ježiša, aby som po modlitbe nosil „jeho tvár, srdce a ruky“?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00