#ziveslovo 6.8.2021

#ziveslovo 6.8.2021

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom.

Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“.

Mk 9, 2-10

Leopold Jaroslav Jablonský, OFM, vojenský kaplán

Ježiš aj v posledných dňoch svojho pozemského účinkovania, krátko pred umučením, myslí na svojich učeníkov. Nájde spôsob, ako im dať zažiť skúsenosť svojho Božstva, ktorá im má pomôcť preniesť sa cez dni, keď sa im pred očami rozpadne ich predstava o Mesiášovi.

Sú chvíle, keď nám je s Ježišom dobre, zdá sa, že naše dni sú ako čas na vrchu Tábor, až by sme povedali: „Učiteľ, dobre je nám.“ Tieto chvíle sú darom, ktorý treba vďačne prijať. Ježiš nás však vedie z vrchu dole, lebo chlieb sa bude lámať na hore Kalvárie, nie na hore Tábor. Neverím vieram, ktoré pretancujú život na hore Tábor, odmietajúc nechať sa zasiahnuť jeho bolesťami.

 

TIP NA DNES:

Neverím vieram, ktoré pretancujú svoj život odmietajúc nechať sa premeniť nielen na vrchu potešenia, ale aj na vrchu bolesti.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00