#ziveslovo 6.9.2020

#ziveslovo 6.9.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.

Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Mt 18, 15 – 20

 

redaktorka Mária Kohutiarová

Toto evanjelium je ťažké. Preto, lebo sme si už odvykli napomínať. Vieme kritizovať a frfľať v bezpečnej zóne tam, kde dotyčný nie je. Nie však jasne, pravdivo a s láskou pomenovať problém, ktorý vidíme a ktorý nás bolí – kvôli človeku, ktorý padá. Navyše: treba to povedať tomu, kto padá, ešte k tomu v správnom čase a – ako hovorí Ježiš – medzi štyrmi očami. Aké náročné je to už len vo výchove alebo čo len v komunikácii medzi manželmi! Lenže: sme pozvaní byť prorokmi aj v pomenovaní problému. Ježiš nám dáva aj tajný tromf: štyri oči znamenajú aj láskavosť môjho srdca, ktoré má získať toho druhého viditeľnou starostlivosťou o neho. Znamenajú tiež aj modlitbu nás dvoch či viacerých na začiatku riešenia… takú, ktorá otvára nebo a dáva potrebné. Nie je to málo!

TIP NA DNES:

Nezabudnem, že vnímanie krivej cesty blížneho sa má začať mojou láskavosťou a modlitbou a skončiť spoločnou láskavosťou a modlitbou.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00