#ziveslovo 7.1.2020

#ziveslovo 7.1.2020

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“

Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval. A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.

Mt 4, 12-17.23-25

 

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

Ježiš zostúpil akoby do zakliatej krajiny, ktorá je podobná kráľovstvu zahalenému večným ľadom, bez slnka. Svätý Matúš opisuje ľudí pred príchodom Ježiša ako „ľud bývajúci v temnotách“, a priestor či stav, v ktorom sa svet nachádzal, ako „temný kraj smrti“. Krajinu večného ľadu a tmy navštívilo svetlo a začalo v nej žiariť. Ježiš išiel v ústrety ľuďom, ktorí v pokání prichádzali s akýmikoľvek hriechmi, neduhmi a chorobami. Všetko, čo nás oberá o svetlo, život, radosť.

Tieto oslobodzujúce čítania znejú v našich chrámoch každý rok. Sú pozvaním otvoriť sa svetlu, ktoré tmy síce neprijali, ale môžeme ho prijať my a dostať moc stať sa Božími deťmi. Aby zažiarilo svetlo a ohrialo naše skrehnuté duše a telá, môžeme urobiť to, čo urobili ľudia v evanjeliu: „Išli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.“ Prečo by nemohlo platiť, že aj z rôznych častí Slovenska?

 

TIP NA DNES:

Ako sa prejavilo v tvojom živote to, že si do svojej tmy prijal Svetlo?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00