#ziveslovo 7.1.2021

#ziveslovo 7.1.2021

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“

Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval. A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.

Mt 4, 12 – 17. 23 – 25

sestra Timotea, FDC

Dnes vidíme, ako Ježiš prichádza na miesta, kde by asi málokto rád išiel. Galilea v tom čase nebola vôbec príťažlivou lokalitou medzi židovskou smotánkou. Bola plná pohanov a tých, čo nepatrili k Izraelu. A veru, nemala v ich očiach žiadny potenciál prekvapiť.

Židia (najmä z prominentných rodín) sa jej vyhýbali, najmä, aby sa v nej usadili, lebo bolo pre pravoverných židov veľmi náročné zachovávať všetky príkazy a nariadenia Zákona v tomto pohanskom prostredí.

Ale Ježiš sa nenecháva vyrušiť vo svojom poslaní ohlasovania kráľovstva a ide naplniť proroctvo (staré z čias 8. storočia pred Kristom) o tom, ako práve tieto územia pohanov uvidia veľké svetlo. Pretože sa priblížilo Božie kráľovstvo aj pre týchto ľudí.

Tu vidíme Ježiša vstúpiť na periférie. Priblížiť sa k opovrhovaným. A dokonca tam prichádza bývať. Robí si domov z odpísaného regiónu. A približuje im Božie kráľovstvo. Ohlasuje evanjelium, nešetrí zázrakmi, divmi, uzdravuje, vyháňa zlých duchov, oslobodzuje… Pre Ježiša neexistuje na tomto svete miesto, kde by nevstúpil, aby ohlásil, že Božie kráľovstvo je blízko.

Dnes to často robí cez nás. Prináša radostnú zvesť, uzdravenie, oslobodenie, život a svetlo do temnoty opovrhovaných, biednych, chorých, závislých, zúfalých, unavených, sklamaných, odsúdených ľuďmi alebo zákonom, nevedomých, tých, čo sú na okraji vierou, spoločenským statusom, či nepoznajú vedomie vlastnej hodnoty. A nebojí sa usadiť v ich životoch.

Aby svetlo zažiarilo tým, čo sedia v temnom kraji smrti.

 

TIP NA DNES:

Pokúsim sa priniesť povzbudenie alebo útechu do života niekoho, kto sa ocitol v temnotách. Aby uvidel v nás a cez nás to veľké SVETLO.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00