#ziveslovo 7.1.2022

#ziveslovo 7.1.2022

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“

Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval. A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.

Mt 4, 12-17. 23-25

kňaz Ondrej Chrvala

Okolo Ježiša to muselo vyzerať hrozne. Všetky choroby, na aké si len spomeniete, dokaličení, blázni, posadnutí… Každý neduh a choroba zhromaždené na jednom mieste, mieste smrti. A predsa je tam viac radosti a rozhodne viac nádeje ako na večierku celebrít, kde je všetko bez jedinej známky nedokonalosti. Pretože do temného kraja smrti zažiarilo svetlo a nebeské kráľovstvo sa priblížilo tam, kde sa biedni ľudia otvárajú na pokánie. Nie, náš Boh sa neštíti chorých a padlých. Naopak, vyhľadáva ich, aby tam priniesol svetlo. Takže ak ho chceme nasledovať, vieme, kde ho najskôr nájdeme…


TIP NA DNES:

Keď dnes stretnem človeka, ktorý ma odpudzuje, pozriem sa na neho očami nebeského kráľovstva – a venujem mu aspoň úsmev alebo pohľad nádeje, ktorý by mu venoval Ježiš.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00