#ziveslovo 7.10.2019

#ziveslovo 7.10.2019

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26-38

 

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

Známe sú fotografie Jána Pavla II., Benedikta XVI. či Matky Terezy s ružencom v ruke. Myslitelia a akademici s ohromnou intelektuálnou kapacitou vstupujú do Božej logiky v modlitbe vnímania Božích tajomstiev. Znovu a znovu, hlbšie a hlbšie pozerajú Boží film, všetky štyri diely. O radosti, bolesti, Božej moci a víťazstve. Je to príbeh Boha a človeka. Figuruje v ňom nielen Ježiš, Mária, Jozef a osoby z evanjelií. Príbeh je aj o nás.

Aj my prechádzame tajomstvami radosti, keď objavujeme alebo potrebujeme objaviť Boží plán. Tajomstvá bolesti, keď začíname vidieť podobnosť nášho príbehu s tým Ježišovým, ktorý nesie kríž a zomiera. Naše sú aj tajomstvá „služby“, aj my sme pozvaní ocitnúť sa v nich. Napokon pri pozeraní, pri modlitbe posledných tajomstiev oslávenia nadobúdame opäť radosť z Ježišovho vzkriesenia, z každého prejavu nášho vlastného vzkriesenia na tejto zemi aj z očakávania nášho oslávenia, keď Pán príde v sláve. Tak ako sa Mária zarazila nad slovami anjela a premýšľala o nich, ruženec je takéto pozvanie srdcom vnikať do Božieho a nášho príbehu. Načúvať, sledovať, čudovať sa, čakať na odpoveď.

 

TIP NA DNES:

Pomodli sa dnes radostný ruženec. Hneď v prvom tajomstve (desiatku) spolu s Máriou vstúp do príbehu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00